Sale $2.25/lb. savings
$18.25/lb.
$16.00/lb.
Avg. 1 lb.

Loin Strip (New York Strip) (2 per pkg)

New York Strip/Loin Strip Steak
Sale $0.00/lb. savings
$16.75/lb.
$16.75/lb.
Avg. 1.25 lb.
Sale $0.00/lb. savings
$15.00/lb.
$15.00/lb.
Avg. 1.5 lb.

Flat Iron Steak

Flat Iron Steak
Sale $0.00/lb. savings
$13.50/lb.
$13.50/lb.
Avg. 1 lb.

Top Sirloin Steak (2 per pkg)

Top Sirloin Steak
SALE $0.00/lb. savings
$13.00/lb.
$13.00/lb.
Avg. 1.5 lb.
Sale $0.00/lb. savings
$12.75/lb.
$12.75/lb.
Avg. 1.75 lb.
Sale $0.00/lb. savings
$12.50/lb.
$12.50/lb.
Avg. 1.3 lb.
Sale $0.00/lb. savings
$11.75/lb.
$11.75/lb.
Avg. 1 lb.

Thin Cut Bacon

Thin Cut Bacon
$10.25/lb.
Avg. 1 lb.

Medium Cut Bacon

Medium Cut Bacon
$10.25/lb.
Avg. 1 lb.

Thick Cut Bacon

Thick Cut Bacon
$10.25/lb.
Avg. 1 lb.

Pork Chop (4 pack)

4 cuts - 1.5-2.0 lb Avg/pkg
Sale $0.00/lb. savings
$9.75/lb.
$9.75/lb.
Avg. 1.2 lb.

Iowa Chops (thick cut, 1 pack)

Iowa Chops (thick cut, 1 pack)
Sale $0.00/lb. savings
$9.75/lb.
$9.75/lb.
Avg. 12 oz.
Sale $0.00/lb. savings
$9.75/lb.
$9.75/lb.
Avg. 1 lb.
Sale $0.00/lb. savings
$9.25/lb.
$9.25/lb.
Avg. 1 lb.
$8.50/lb.
Avg. 4 lb.
Sale $0.00/lb. savings
$8.00/lb.
$8.00/lb.
Avg. 1.5 lb.
Sale $0.00/lb. savings
$8.00/lb.
$8.00/lb.
Avg. 4 lb.
Sale $0.00/lb. savings
$8.00/lb.
$8.00/lb.
Avg. 1.5 lb.
SALE $0.00/lb. savings
$8.00/lb.
$8.00/lb.
Avg. 1.5 lb.
$7.50/lb.
Avg. 5 lb.
$7.25/lb.
Avg. 2.5 lb.

Bulk Ground Beef (80-85%, 1 lb)

Bulk Ground Beef (80-85%, 1 lb)
$7.25/lb.
Avg. 1 lb.

Rump Roast

Rump Roast
$7.00/lb.
Avg. 2.5 lb.
$7.00/lb.
Avg. 3 lb.

Sirloin Tip Roast

Sirloin Tip Roast
$7.00/lb.
Avg. 1.5 lb.

Fresh Side Pork

Fresh Side Pork
$7.00/lb.
Avg. 1 lb.
Sale $0.00/lb. savings
$7.00/lb.
$7.00/lb.
Avg. 1.5 lb.